به گزارش بورس نیوز، با وجود ثبت تورم ۴۶ درصدی در سال گذشته و رشد ۵۰ درصدی حق بیمه تولیدی کل شرکت‌های بیمه در آن سال، شرکت بیمه تعاون موفق شده است حق بیمه تولیدی خود را با رشد ۷۵ درصدی نسبت به سال قبل آن ثبت کند. از سوی دیگر در حالی که رشد میزان خسارت پرداختی کل صنعت بیمه در سال گذشته ۵۴٫۵ درصد ثبت شده است، این میزان در شرکت بیمه تعاون ۳۸ درصد رشد داشته است.
اما این شرکت چگونه توانسته است همزمان با افزایش حق بیمه تولیدی، رشد میزان خسارت پرداختی را کنترل کند؟
نگاهی به جدول حق بیمه تولیدی بیمه تعاون از این حکایت دارد که این شرکت توانسته است با مدیریت صحیح پرتفو، فروش در رشته‌های با خسارت کمتر را افزایش داده و در نقطه مقابل، فروش در رشته‌های دارای خسارت بیشتر را محدود کند. بیشترین میزان فروش بیمه تعاون در سال گذشته با رشد ۵۷۶ درصدی حق بیمه، به رشته بیمه مهندسی مربوط است. این در حالی است که رشد میزان خسارت پرداخت در این رشته تنها ۳۹ درصد بوده است.
همچنین رشته درمان که یکی از مخاطره آمیزترین رشته‌های بیمه‌ای محسوب می‌شود، در حالی با رشد ۸۵ درصدی حق بیمه تولیدی مواجه بوده که خسارت پرداختی آن تنها ۱۷ درصد بیشتر از سال قبل بوده است. بررسی آمار عملکرد بیمه تعاون در فصل اول سال جاری نیز از رشد ۴۳ درصد حق بیمه تولیدی حکایت دارد.
در حالی که کل حق بیمه تولیدی این شرکت در سال گذشته بیش از ۱۸ هزار میلیارد ریال بوده است، با بررسی روند‌های موجود، پیش بینی می‌شود حق بیمه تولیدی این شرکت پیش از پایان سال جاری، از مرز ۳۰ هزار میلیارد ریال عبور کند.

source

توسط ecokhabari