به گزارش بورس نیوز، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تورم ماهانه در تیرماه اظهار کرد: نرخ تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال تاکنون حدود ۱۵ درصد کاهش داشته و اثر آن را در بازار‌هایی از جمله مسکن و خودرو می‌بینید. در ماه گذشته نرخ رشد تورم ماهانه کالا به صفر درصد رسید و البته برخی کالا‌ها رشد خوبی نداشت و نرخ تورم ماهانه کاهش یافته و رو به کنترل است.
براساس اعلام مرکز آمار ایران در تیر ۱۴۰۲، تورم ماهانه خانوار‌های کشور ۲ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات، ۱.۲ درصد و برای گروه عمده کالا‌های غیرخوراکی و خدمات، ۲.۴ درصد بوده است.
لازم به ذکر است، براساس اعلام مرکز آمار ایران، تورم ماهانه خرداد حدود ۲.۰۴ درصد و تورم ماهانه اردیبهشت نیز ۲.۸ درصد بوده است.

source

توسط ecokhabari