به گزارش بورس نیوز، شرکت داروسازی سبحان انکولوژی از برنامه انتشار اوراق بدهی خبر داد.
بر این، اساس، این شرکت اعلام کرد، اوراق مرابحه ۱.۵۰۰ میلیارد ریالی در راستای تامین بخشی از سرمایه در گردش شرکت به منظور خرید مواد اولیه مورد نیاز شرکت منتشر خواهد شد.

source

توسط ecokhabari