به گزارش بورس نیوز، شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس از ثبت افزایش سرمایه خبر داد.
 بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۲۵۰۰۰۰ میلیون ریال، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال) در در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

source

توسط ecokhabari