به گزارش بورس نیوز، شرکت پدیده شیمی قرن از اظهارنظر حسابرس نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه خبر داد.
بر اساس این گزارش، این شرکت اعلام کرد، اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته ارائه شد.
گزارش حسابرس بر افزایش سرمایه

source

توسط ecokhabari