به گزارش بورس نیوز، شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات از عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده خبر داد.
بر اساس این گزارش، این شرکت اعلام کرد، مزایده فروش تعداد ۸.۶۰۰.۹۳۳.۸۰۱ سهم معادل ۴.۹ درصد از سهام بانک صادرات برگزار، اما با توجه به عدم وجود متقاضی، معامله مذکور به نتیجه نرسیده است.
مزایده

source

توسط ecokhabari