تعداد نمادهای منفی نسبت به نمادهای مثبت ناچیز است، ۴۴۱ نماد در وضعیت قرمز و ۶۹ نماد نیز صف فروش هستند و تنها ۱۰۸ نماد مثبت و ۱۷ نماد در وضعیت صف خرید هستند.
به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس در ابتدای معاملات روز شنبه با ریزش نزدیک به ۶ هزار واحدی مواجه شده است.
در یک ساعت و ۲۲ دقیقه‌ای که از بازار می‌گذرد ارزش معاملات خرد عدد ۱,۴۶۵ میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که بسیار اندک است و این ارزش معاملات ناچیز است.
ارزش صف‌های خرید ۱۰۳ میلیارد تومان است که کاهش ۴۳ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد. این در حالی است که ارزش صف‌های فروش با افزایش ۱۴ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده ۴۲۵ میلیارد تومان قرار دارد.
تعداد نمادهای منفی نیز نسبت به نمادهای مثبت ناچیز است، ۴۴۱ نماد در وضعیت قرمز و ۶۹ نماد نیز صف فروش هستند و تنها ۱۰۸ نماد مثبت و ۱۷ نماد در وضعیت صف خرید هستند.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari