معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: در ارزیابی دستگاه‌های دولتی، دستگاه‌ها در چهار سطح معرفی می‌شوند، عالی، خوب، میانی و ضعیف.
به گزارش خبرنگار مهر، میثم لطیفی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با اشاره به برگزاری جشنواره شهید رجایی و معرفی دستگاه‌های برتر دولتی گفت: در ارزیابی دستگاه‌های دولتی، دستگاه‌ها در چهار سطح معرفی می‌شوند، عالی، خوب، میانی و ضعیف.
لطیفی افزود: در سال گذشته دستگاه عالی نداشتیم، آن چیزی که به رئیس جمهور اعلام می‌شود فرآیند واقعی است و ارزیابی اولیه صورت گرفته و امیدواریم نواقص برطرف شود .۲۰۰۹ دستگاه را مورد بررسی قرار گرفته و دستگاه‌ها را بر مبنای رشد آن برسی می‌کنیم.
ارزیابی دقیق عملکرد دستگاه های دولتی در جشنواره شهید رجایی
معاون اداری استخدامی رئیس جمهور افزود: به صورت موضوعی ۸ دستگاه را معرفی می‌کنیم و برخی از دستگاه‌ها به صورت کیفی بررسی می‌شوند، هر دستگاه با دستگاه مانند خود سنجیده می‌شود، دستگاه اقتصادی با دستگاه اقتصادی، فرهنگی با فرهنگی و اجتماعی با اجتماعی سنجیده می‌شوند.انتظار داشتیم که دستگاه‌ها برای شعار سال در زمینه تولید و تورم نقش داشتند گزارش عملکرد بدهند که هنوز ارائه نکردند. امسال برای اولین بار ارزیابی میان دوره دستگاه‌ها را داشته و برای رئیس جمهور نیز ارسال شده است.
به گفته لطیفی، جشنواره شهید رجایی از سال ۷۶ آغاز شده است، امسال دوره هجدهم خود را گذرانده است و در این دوره از جشنواره ۲۵ دستگاه اصلی و سازمان مستقل، ۱۰۹ شرکت تابعه، ۱۸۷۲ واحد استانی و ۳ دستگاه قوه قضائیه بررسی شده اند.
لطیفی افزود: سازمان پزشکی قانونی، سازمان زندان‌ها و سازمان ثبت اسناد از زیر مجموعه قوه قضائیه در این جشنواره مورد ارزیابی قرار گرفته و امتیازهایی که به دستگاه‌های مورد بررسی داده می‌شود، در راستای ارتقای بهره‌وری و عدالت و برخورداری مردم از خدمات این دستگاه‌ها خواهد بود که در سامانه دولت‌سنج، این معیارها اعلام شده است.
معاون اداری استخدامی رئیس‌جمهور تشریح کرد: برای ارزیابی هر دستگاه شاخص‌های عمومی و اختصاص مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که ۱۳ شاخص کلان، ۱۰۱ سنجه و همچنین در ۵ محور این دستگاه‌ها ارزیابی می‌شوند و این شاخص‌ها به صورت دوسالانه مورد رسیدگی و ارزیابی قرار گرفته و برای ارزیابی دستگاه‌ها از ظرفیت سایر دستگاه‌ها استفاده می‌کنیم و مستندات هر سازمان برتر را در سامانه دولت‌سنج اعلام می‌کنیم.
به گفته لطیفی، از معیارهای سنجش دستگاه‌ها ا سند انتظار رئیس جمهور از دستگاه‌ها در ابتدای اعطای مسئولیت به مدیران است و در ارزیابی دستگاه‌ها فقط بر فرایندهای اداری توجه نمی‌شود، بلکه به نتایج حاصله و رضایتمندی مردم از دستگاه هم توجه می‌شود.
لطیفی به تبدیل وضعیت نیروهای استخدامی نیز اشاره کرده و افزود: اگر در قانون چیزی پیش بینی بشود آن را لحاظ خواهیم کرد و در جشنواره شهید رجایی چیزی به این عنوان پیش بینی نشده است.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari