مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان سال ۱۴۰۱ تا پایان شهریور ماه سال جاری تمدید شد که این مهلت شامل بهره مندی از معافیت های مالیاتی نیز می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، شاهین مستوفی مدیرکل دفنر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در نامه‌ای به ادارات کل امور مالیاتی اعلام کرد که مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان سال ۱۴۰۱ تا پایان شهریور ماه سال جاری تمدید شده است.
در این نامه آمده است: وفق مفاد قسمت اخیر تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورداری از کلیه معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات و هر گونه جایزه و مشوق‌های صادراتی به تناسب میزان ایفای تعهد ارزی است، لذا با عنایت به مفاد بند (۵) مصوبات دهمین جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات موضوع ماده (۲) مصوبه شماره ۱۷۰۶۲۳ ت ۶۰۰۷۰ ه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ هیأت وزیران موضوع آئین نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر «با عنایت به اختیارات کارگروه مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات صادر کنندگان سال ۱۴۰۱ تا پایان شهریور ماه سال جاری تمدید می‌شود. این مهلت شامل بهره مندی از معافیت‌های مالیاتی نیز خواهد بود.» خواهشمند است دستور فرمائید مراتب را به نحو مقتضی به ذی نفعان اطلاع رسانی نمایند.
تمدید مهلت برگشت ارز صادراتی صادرکنندگان سال ۱۴۰۱ تا پایان شهریور
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari