به گزارش بورس نیوز، مجموع ارز عرضه شده به صورت حواله طی روز شنبه ۲۸ مردادماه ۱۴۰۲ به معادل ۱۹۴ میلیون دلار رسید.
براساس این گزارش، مجموع عرضه ارز به صورت حواله در سامانه نیما، روز شنبه مورخ ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۲ معادل ۱۹۴ میلیون دلار و مجموع ارز معامله شده به صورت حواله معادل ۱۵۵ میلیون دلار بود.

source

توسط ecokhabari