به گزارش بورس نیوز، شرکت روزدارو از اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره خبرداد.
بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، اظهارنظر حسابرس نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۶۹۹,۸۴۰ ریال به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته ارائه می‌شود.
افزایش سرمایه

source

توسط ecokhabari