به گزارش بورس نیوز، ۴۲ هزار و ۶۰۳ قرارداد آتی به ارزش ۴۱۸ میلیارد و ۸۴۹ میلیون تومان در بازار مشتقه در هفته منتهی به ۲۷ مرداد منعقد شد. بیشترین سهم معاملات بازار قرارداد‌های آتی به لحاظ حجم و ارزش متعلق به زعفران با ۳۰ هزار و ۸۸۰ قرارداد به ارزش ۱۸۸ میلیارد و ۲۹۷ میلیون تومان برای ۳ موعد تحویلی شهریور، آبان و اسفند ۱۴۰۲ بود.
در این مدت همچنین ۸ هزار و ۳۱۹ قرارداد صندوق طلا به ارزش ۲۱۸ میلیارد و ۲۲۶ تومان منعقد شد. این تعداد قرارداد در ۶ موعد تحویلی مرداد، مهر، آذر و بهمن ۱۴۰۲ و فروردین و خرداد ۱۴۰۳ در هفته منتهی به ۲۷ مرداد منعقد شد.
شمش طلا نیز شاهد انعقاد ۲ هزار و ۶۲۸ قرارداد به ارزش ۹ میلیارد و ۱۰۷ میلیون تومان در ۴ موعد تحویل ۲۸ مرداد، ۲۹ شهریور، ۲۹ مهر و ۳۰ آبان ۱۴۰۲ بود.
نقره هم با انعقاد ۷۷۶ قرارداد به ارزش بیش از ۳ میلیارد و ۲۱۸ میلیون تومان در ۳ موعد تحویلی شهریور، آذر و اسفند ۱۴۰۲ روبه رو بود.
زعفران با سهم ۷۲ درصدی در حجم و ۴۵ درصدی از ارزش کل معاملات قرارداد‌های آتی از نظر حجم در جایگاه نخست و به لحاظ ارزش در جایگاه دوم ایستاد.
سهم صندوق طلا از حجم معاملات ۲۰ درصد و از ارزش ۵۲ درصد بود؛ به این ترتیب صندوق طلا به لحاظ حجم جایگاه دوم و از نظر ارزش جایگاه نخست را به خود اختصاص داد.
سهم شمش طلا از حجم معاملات ۶ درصد و از ارزش ۲ درصد بود و این دارایی در هر دو بخش سوم شد.

source

توسط ecokhabari