به گزارش بورس نیوز، محمد مخبر، معاون اول رییس جمهور تصویبنامه مصوب هیات وزیران در رابطه با اصلاح افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را ابلاغ کرد.
براساس این گزارش، تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ هیات وزیران درخصوص «اصلاح تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح تصویبنامه موضوع افزایش کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کار افتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تامین اجتماعی برقرار شده تا پایان سال ۱۴۰۱» طی نامه شماره ۹۱۹۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
اصلاح مجدد افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

source

توسط ecokhabari