به گزارش بورس نیوز، بانک دی از عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده خبر داد.
بر اساس این گزارش، این بانک اعلام کرد، مزایده عمومی املاک تملیکی و مازاد بانک دی برگزار شد، اما برای مزایده مزبور در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ هیچگونه پیشنهاد خریدی واصل نشد.
املاک مازاد

source

توسط ecokhabari