اتاق بازرگانی بین‌المللی ICC در گزارشی تازه نسبت به گسترش ناامنی در تجارت جهانی اظهار نگرانی کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، اتاق بازرگانی بین‌المللی ICC در گزارشی تازه که توسط دفتر امور تجارت دریایی این نهاد منتشر شده، به روند تحول در امنیت تجارت در پهنه بین‌المللی پرداخته است. نکات کلیدی این گزارش در ادامه آمده است.
– تعداد حوادث دزدی دریایی و سرقت مسلحانه جهانی گزارش شده در نیمه نخست سال ۲۰۲۳، ۶۹ مورد بود؛ در حالی که در مدت مشابه در سال ۲۰۲۲ این موارد، شامل ۴۶ حادثه بود.
– منطقه خلیج گینه، ۴۳ مورد از این حوادث را به خود اختصاص داده که در نیمه نخست سال ۲۰۲۲ شامل ۲۹ مورد بوده است.
– تنگه سنگاپور، شاهد افزایش قابل توجهی در حوادث بوده است؛ به نحوی که تنها در نیمه اول سال ۲۰۲۳، ۱۲ مورد از این حوادث گزارش شده است؛ در حالی که در مدت مشابه در سال ۲۰۲۲ این رقم تنها یک مورد بوده است.
– دفتر امور تجارت دریایی، نگرانی‌های خود در مورد احیای دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در خلیج گینه و تنگه سنگاپور را مطرح کرده و خواستار افزایش هوشیاری و همکاری بین مقامات منطقه‌ای و بین‌المللی در مورد آن شده است.
– دفتر امور تجارت دریایی همچنین خاطرنشان کرد که تعداد حوادث خدمه ربایی در خلیج گینه در ماه‌های اخیر کاهش یافته است، اما این روند نباید به عنوان نشانه‌ای از امن تر شدن منطقه در نظر گرفته شود.
– دفتر امور تجارت دریایی، از مالکان کشتی‌ها و اپراتورها خواسته تا تمام اقدامات احتیاطی لازم را به منظور محافظت از خدمه و کشتی‌های خود در هنگام حرکت در مناطق پرخطر انجام دهند.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari