خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: ۲۵۰ هزار حساب دستگاه‌های دولتی به ۴ هزار حساب شفاف نزد خزانه داری تبدیل شد.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari