به گزارش بورس نیوز، براساس اطلاعیه فرابورس ایران، در راستای اجرای ضوابط مربوط به ماده ۲۲ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و پس از بررسی‌های صورت گرفته از تاریخ ۱۴۰۲٫۰۵٫۰۱ تا ۱۴۰۲٫۰۵٫۳۱، حجم مبنا برای نماد‌های معاملاتی دارای بازارگردان در بازار‌های اول و دوم فرابورس ایران به شرح جدول ذیل از روز شنبه مورخ ۱۴۰۲٫۰۶٫۰۴ اعمال نخواهد شد. همچنین حجم مبنا برای نماد معاملاتی مدیریت ۱» از روز شنبه مورخ ۱۴۰۲٫۰۶٫۰۴ اعمال خواهد شد.
توسعه فن افزار توسن: فن افزار
خمیر مایه رضوی: غمایه
سرمایه گذاری تدبیر گران فارس و خوزستان:سدبیر
پاکدیس: غدیس
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان: گکوثر
صنعتی دوده فام: شصدف

source

توسط ecokhabari