برخی از مردم با اعتراض به قیمت گذاری محصولات ثبت نامی خواستار احقاق حقوق خود هستند که قرار شد شورای رقابت با ورود به این موضوع مشکلات را بررسی نماید.
به گزارش خبرگزاری مهر، شورای رقابت امروز در پانصد و نود و هشت (۵۹۸) جلسه خود قرار شد شکایات خودرویی مردم را بررسی کنند.
در این شکایت‌ها برخی از مردم با اعتراض به قیمت گذاری محصولات ثبت نامی خواستار احقاق حقوق خود بودند که قرار است شورای رقابت با ورود به این موضوع مشکلات را بررسی کنند.
علاوه بر این در دستور جلسه امروز شورای رقابت بازنگری در دستورالعمل تعیین تعرفه خدمات لکوموتیو هم عنوان شده و اعضا این موضوع را هم بررسی می‌کنند.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari