به گزارش بورس نیوز، معاون اول رئیس جمهور به اتفاق وزرای اقتصادی در خصوص مصوبه نرخ خوراک پتروشیمی و نرخ گاز صنایع تصمیم گیری می‌کنند.
ظهر امروز چهارشنبه اول شهریور ماه، معاون اول رئیس جمهور به اتفاق وزرای اقتصادی در خصوص مصوبه نرخ خوراک پتروشیمی و نرخ گاز صنایع تصمیم گیری می‌کنند.
گفتنی است، مصوبه افزایش نرخ گاز سوخت صنایع و خوراک پتروشیمی‌ها که منجر به کاهش شدید شاخص بورس و زیان سهامداران گردید توسط هیأت تطبیق با مقرّرات مجلس ابطال گردید و اکنون در مرحله اتخاذ تصمیم در دولت است.

source

توسط ecokhabari