برای معاملات روز شنبه انتظار می رود که بازار شاهد دست به دست شدن سهام باشد.
علی فراقی کارشناس بازار سرمایه در پیش، بینی معاملات روز شنبه گفت: برای روز شنبه معاملاتی بازار روز متعادل با نوسانات کوچک انتظار می‌رود که بیشتر شاهد جا به جایی و دست به دست شدن بازار باشیم که البته از لحاظ حجمی و ارزش معاملات انتظار می‌رود نسبت به ناحیه‌های تعادلی و با ثبات بازار در دو ماه اخیر شاهد قدرت و کیفیت بیشتری در این دو فاکتور بازار باشیم.
فراقی افزود: برای بازدهی نمادها هم می‌توان برای شنبه برخی از صنایع دارای نمادهای کوچک‌تر بازار و تک سهام بازار از لحاظ بازدهی قرار داد و بیشتر نمادهای بزرگ و هم چنین صنایع بزرگ‌تر را در حال حجم خوردن و درجا زدن در یک محدوده کوچک مشاهده نمود.

کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari