همایش اقتصاد تعاونی ایران با حضور ریاست جمهوری و مقامات کشوری ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ برگزار می‌شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون ایران، همایش اقتصاد تعاونی ایران با حضور ریاست جمهوری، مقامات بلندپایه کشور، مدیران و کارشناسان ارشد، رؤسای اتاق‌های تعاون کشور و اعضای اتاق‌های تعاون سراسر کشور و مدیران عامل اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۲ در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار می‌شود.
با توجه به جایگاه بخش تعاون در قانون اساسی و تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص مردمی سازی اقتصاد و با هدف تبیین نقش و جایگاه بخش تعاون در توسعه اقتصاد مردمی و عدالت محور، با مشارکت گسترده خبرگان و نخبگان، نخستین همایش اقتصاد تعاونی با حضور رئیس جمهور محترم ایران و مقامات بلندپایه کشور، مدیران و کارشناسان ارشد، رؤسای اتاق‌های تعاون کشور و اعضای اتاق‌های تعاون سراسر کشور، مدیران عامل اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها در مرکز همایش‌های بین‌ المللی صدا و سیما ۱۹ شهریور جاری برگزار می‌شود.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari