بورس‌نیوز:
ثالوند در کانال نزولی با رسیدن به حمایت ۹۲۵۶ و کف کانال نزولی با تقویت تقاضا به سقف کانال نزولی رسیده است. به نظر در حال عبور از محدوده مقاومتی ۱۰۹۵۷-۱۱۳۸۴ می‌باشد.
باتوجه‌به ار اس‌ای احتمال شکست سقف وجود دارد.
تحلیل تکنیکال
نکته حائز اهمیت وجود کومو در تایم روزانه در مسیر قیمتی سهم وجود دارد. درگیری با کوموی روزانه و شکست سقف کانال نزولی و تثبیت نیازمند زمان هست.
آرایش تنکنسن و کیجونسن احتمال کراس صعودی زیر کومو را میسر می‌سازد.
در تایم هفتگی، سهم در زیر کوموی هفتگی قرار گرفته است، و در تلاش برای عبور از منطقه مقاومت هفتگی ۱۱۲۵۵-۱۲۱۴۰ می‌باشد.
تحلیل تکنیکال
در صورت موفقیت عبور و تثبیت سهم می‌تواند تا محدوده ۱۴۶۳۶-۱۴۳۱۴-۱۳۹۹۲ رشد کند.
فاطمه موسوی‌پور، تحلیلگر بازار سرمایه

source

توسط ecokhabari