به گزارش بورس نیوز، شرکت کشت و دامداری فکا از ایجاد شرکت پروژه ارس دام آرشام خبر داد.
بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، شرکت پروژه ارس دام آرشام جهت تامین و تکمیل پروژه‌های در جریان ساخت شامل دامداری ۳۰۰۰ راس مولد ارس دام آرشام (زیر
مجموعه شرکت کشت و دامداری فکا)، ۳۰۰۰ راس مولد دلفان، ۳۰۰۰ راس مولد شهرستان شیروان و همچنین ۳۰۰۰ راس مولد درگزین همدان ایجاد شده است.

source

توسط ecokhabari