بورس‌نیوز:
در بررسی تکنیکالی نماد ثنظام در وهله اول سراغ نمودار هفتگی و حسابی می‌رویم. این نماد در گذشته مقاومت معتبر حوالی ۵۵۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان را ساخته است و یک‌بار شکست ناموفق این محدوده را در گذشته خود دارد. از طرف دیگر اخیراً نمودار قیمتی این نماد قدرت بیشتری در جهت صعود از خود نشان داده است و موفق به ثبت کندل‌های پرقدرت صعودی شده است.
محدوده ۵۵۵۰ تا ۵۷۰۰ تومان محدوده حمایتی استاتیک و کیجنسن فلت می‌باشد، علاوه بر این دو مورد مهم، کف کانال صعودی نیز همین محدوده را نشان می‌دهد. در صورت شکست محدوده ۵۵۵۰ تومان، حمایت بعدی این سهم محدوده ۴۵۲۰ تومان می‌باشد.
تحلیل تکنیکال
در صورت حفظ حمایت محدوده ۵۵۵۰ و دیدن علائم برگشتی از این محدوده اهداف بلند مدتی ۷۷۰۰ تومان و ۹۳۰۰ تومان دور از دسترس نیست. 
تحلیل تکنیکال
اما در بررسی کوتاه‌مدتی و نوسانی این نماد کانال صعودی کوتاه‌مدتی قابل‌مشاهده است که اخیراً شکسته و رسیدن به تارگت این کانال اتفاق افتاده و بعد از آن برگشت به این کانال و حرکت تا کف این کانال قابل رویت است. محدوده ۵۵۵۰ تا ۵۷۰۰ برای بررسی کوتاه‌مدتی هم محدوده مهم قیمتی می‌باشد و اولین هدف قیمتی کوتاه‌مدتی محدوده ۶۳۰۰ تومان و در صورت عبور از این مقاومت، هدف بعدی ۶۵۰۰ تومان است.
نجمه نیک طبع، تحلیلگر تکنیکال

source

توسط ecokhabari