به گزارش بورس نیوز، شرکت سیمان قائن از ثبت افزایش سرمایه خبر داد.
بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل سود انباشته مبلغ ۳۴۸۴ میلیون ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها مبلغ ۳۷۴۶۵۱۶ میلیون ریال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.
ثبت افزایش سرمایه

source

توسط ecokhabari