بررسی وضعیت تسهیلات اعطایی به شرکت های دانش بنیان درپایان مرداد ماه ۱۴۰۲ نشان می دهد که این تسهیلات نسبت به پنج ماهه ۱۴۰۱ معادل ۲۶۱.۴ درصد افزایش داشته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی طی پنج ماهه ۱۴۰۲ به ۷۸۴ ۱ شرکت دانش بنیان (در قالب ۱۰۸ ۸ فقره تسهیلات) معادل ۷۷۱.۵ هزار میلیارد ریال پرداخت شد که نسبت به پنج ماهه ۱۴۰۱ معادل ۲۶۱.۴ درصد افزایش داشته است.
میزان تسهیلات پرداختی در مرداد ماه ۱۴۰۲
در مرداد ماه ۱۴۰۲ به ۷۰۸ شرکت دانش بنیان (در قالب ۷۲۳ ۱ فقره تسهیلات) معادل ۱۸۳.۶ هزار میلیارد ریال پرداخت شد که نسبت به مرداد ماه ۱۴۰۱ معادل ۷۵.۲ درصد افزایش داشته است.
گفتنی است روز گذشته برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آمارهای نادرستی را در این ارتباط منتشر کرده بودند.
جداول تسهیلات اعطایی به شرکت‌های دانش بنیان مرداد ماه ۱۴۰۲

کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari