به گزارش بورس نیوز، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر از توثیق یا مسدود کردن سهام ناشر متعلق به سهامدار عمده خبر داد.
بر اساس این گزارش، شرکت فولاد مبارکه به عنوان سهامدار عمده اقدام به وثیقه ۷.۰۰۵.۲۵۳.۹۴۱ سهم از سهام شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به شرکت واسط مالی فروردین بابت تضمین تامین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره کرده است.
سهامدار عمده،

source

توسط ecokhabari