به اطلاع عموم متقاضيان محترم و نمايندگي هاي مجاز ميرساند سي و ششمين مرحله فراخوان اولويت بندي سامانه يكپارچه فروش خودرو، شرايط فروش فوق العاده(فراخوان) محصول پژو پارس ELX و پارس سال معمولی با موعد تحويل 90 روزه صرفاً براي منتخبين اولويت هاي پاييز 1402 ، به شرح جدول ذيل ارائه ميگردد.

فقط متقاضياني كه در سامانه يكپارچه ثبت نام نموده اند و اسامي ايشان به عنوان اولويت پاييز 1402 فروش فوق العاده (فراخوان) به اين شركت اعلام شده است و براي ايشان توسط شركت ايران خودرو پيامك ارسال گرديده و يا در سايت فروش اينترنتي ايران خودرو اسامي آنها درج شده است امكان ثبت نام در اين بخشنامه را دارند.

طرح فروش فوق العاده (فراخوان) محصولات شركت ايران خودرو مطابق جدول فوق از روز سه شنبه مورخ 1402/08/23 شروع و تا روز پنجشنبه مورخ 1402/09/09 ادامه خواهد داشت.

obf14fjt2ko3xhb3uo0v.jpg


source

توسط