رئیس کمیته اخلاق در نامه ای به دبیرکل فدراسیون از تخصیص جریمه گل محمدی و مدیران پرسپولیس برای توسعه فوتبال پایه در استان سیستان و بلوچستان خبر داد.

اسدی مقدم، رئیس کمیته اخلاق در نامه ای به دبیرکل فدراسیون درباره رای صادره از سوی این کمیته پیرامون باشگاه پرسپولیس توضیحاتی ارائه کرد.

در این نامه آمده است: «پیرو ابلاغیه قطعیت رای شماره ۱۴۰۲۹۶۴۷۵مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۳در خصوص باشگاه پرسپولیس و آقایان ۱.رضا درویش ۲.افشین پیروانی ۳.یحی گل محمدی ؛ نظر به اینکه محل هزینه جریمه های نقدی کمک به توسعه فوتبال پایه استان سیستان وبلوچستان تعیین گردیده است لذا مقرر است شماره حساب هیات فوتبال استان سیستان وبلوچستان جهت واریز وجوه اخذ و به محکومین رای قطعی ابلاغ گردد ضمنا وجوه مورد رای در آن استان صرفا در راستای توسعه فوتبال پایه قابلیت مصرف را دارد ودراین زمینه نظارت لازم صورت پذیرد.»

source

توسط