گروهی از خبرنگاران روز دوشنبه ۱۳ نوامبر در حال تهیه گزارش درباره اصابت موشک‌های اسرائیل به خانه‌ای در شهر «یارون» واقع در جنوب لبنان بودند که ناگهان شلیک دوباره موشک آغاز شد.

در جریان این حادثه، یک خبرنگار شبکه الجزیره از ناحیه پا زخمی شد و خودروی متعلق به خبرنگاران قطری نیز آسیب دید.

خبرنگاران شبکه محلی MTV لبنان نیز که در محل حاضر بودند، توانستند لحظه دومین شلیک به نزدیکی کاروان را ثبت و منتشر کنند.

خبرنگار مقابل دوربین این شبکه می‌گوید که از آنها خواسته شده به سرعت این منطقه را ترک کنند زیرا بسیار خطرناک است.

source

توسط