آمارنامه تجمیعی آبان ماه ۱۴۰۲ دفتر صنایع خودرو وزارت صمت در حالی از عبور تولید هشت ماهه انواع خودرو در کشور از مرز ۸۸۰ هزار دستگاه خبر می‌دهد که مقایسه ماه به ماه تولید، حاکی از کاهش تولید ماه هشتم در بخش های مختلف صنعت خودروسازی است. در واقع غیر از تولید انواع وانت که با ثبت عدد ۱۵.۶۵۷ دستگاه برای آبان ۱۴۰۲، رُشد ۲۲ درصدی تولید را نسبت به آبان ۱۴۰۱ نشان می‌دهد، تولید در تمامی بخش‌های دیگر اعم از سواری، ون، مینی‌بوس و میدل‌باس، اتوبوس و کامیونت، کامیون و کشنده، نسبت به ماه مشابه سال گذشته، کاهشی بوده و حتی در بخش ون، شاهد سقوط ۹۵ درصدی تولید آبان ماه ۱۴۰۲ نسبت به آبان ماه ۱۴۰۱ هستیم.

خودروهای سواری، اُفت دولتی‌ها و رُشد خصوصی‌ها

به گزارش خودرودیلی، در بخش خودروهای سواری، ۱۰۱هزار و ۵ دستگاه انواع خودرو توسط خودروسازان دولتی و خصوصی در آبان ماه ۱۴۰۲ به تولید رسیده که در مقایسه با تولید ۱۰۵هزار و ۵۰۰ دستگاهی آبان ۱۴۰۱، کاهش ۴ درصدی را نشان می‌دهد. البته این اُفت تولید ماهانه را بخش دولتی در ماه هشتم رقم زده چراکه از نگاه آمار، بخش خصوصی نه‌تنها روند رو به رُشد تولید را در آبان ماه نیز تکرار کرده، بلکه تولید ۲۴هزار و ۲۸۲ دستگاه خودرو سواری توسط بخش خصوصی در آبان ماه ۱۴۰۲ رُشد ۸۹ درصدی تولید ماهانه را به نسبت مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.

در ماه هشتم ۱۴۰۲، تعداد ۴۳هزار و ۸۴۰ دستگاه انواع خودرو سواری در ایران خودرو به تولید رسیده که در مقایسه با تولید ۵۴هزار و ۹۱۷ دستگاهی آبان ماه ۱۴۰۲ این گروه صنعتی، به عدد ۲۰- برای درصد تغییر تولید ماهانه نسبت به مدت مشابه سال گذشته می‌رسیم. البته آمار تجمیعی تولید هشت ماهه خودرو سواری در گروه صنعتی ایران خودرو، با ثبت عدد ۳۳۳هزار و ۵۲۷ دستگاهی نسبت به ۳۲۳.۴۲۸ دستگاه هشت ماهه نخست ۱۴۰۱، کماکان مثبت است (۳% +).

سایپا هم در بخش خودروهای سواری، آبان خوبی را در ۱۴۰۲ تجربه نکرد. طبق آمار ارائه شده توسط وزارت صمت، آبان ماه امسال ۳۲هزار و ۸۸۳ دستگاه خودرو سواری در گروه خودروسازی سایپا به تولید رسیده که ۱۳درصد کمتر از ۳۷.۷۳۶ خودروی سواری تولید شده در آبان ماه ۱۴۰۱ است. مجموع تولید هشت ماهه سایپا در بخش خودروهای سواری نیز ۲۴۸.۱۳۲ دستگاه اعلام شده که نسبت به تولید ۲۴۱.۸۶۳ دستگاهی هشت ماهه نخست ۱۴۰۱، رُشد ۳ درصدی را نشان می‌دهد.

شرکت تولید کننده تولید ۸ ماهه ۱۴۰۱ تولید ۸ ماهه ۱۴۰۲ درصد تغییر
گروه ایران خودرو ۲۳۲.۴۲۸ ۳۳.۵۲۷ ۳%
گروه سایپا ۲۴۱.۸۶۳ ۲۴۸.۱۳۲ ۳%
خودروسازی مدیران ۵۶.۷۱۱ ۱۰۱.۰۹۷ ۷۸%
کرمان موتور ۱۴.۹۵۵ ۳۶.۶۰۵ ۱۴۵%
گروه بهمن ۸.۱۴۱ ۱۶.۳۴۱ ۱۰۱%
آرین پارس موتور ۸۰۷ ۵.۶۳۹ ۵۹۹%
اتومبیل سازی فردا ۳.۸۳۵ ۳.۹۴۲ ۳%
سازه های خودرو دیار ۱۲۰ ۷۷۶ ۵۴۷%
ماموت خودرو ۲۶۰ ۵۳۶ ۱۰۶%
خودروسازان بم ۲۵ ۲۹۰ ۱۰۶۰%
صنایع خودروسازی ایلیا ۲۸۲ ۳۳۰ ۱۷%
نورا موتور پارس ۲۹۰ ۲۱۵ ۲۶% –
خودروسازان راین ۱۳۲ ۵۶ ۵۸% –
سروش دیزل مبنا ۱۶۲ ۵ ۹۷% –
سایر شرکت ها ۲۵ ۰ ۱۰۰% –
تولید کل خودرو سواری ۶۵۱.۰۳۶ ۷۴۷.۴۹۱ ۱۵%

ادامه روند صعودی تولید وانت و پیکاپ

آبان ماه امسال تولید انواع وانت و پیکاپ باز هم روند رو به رشدی را پُشت سر گذاشت. در ماه هشتم ۱۴۰۲، تعداد ۱۵هزار و ۶۵۷ دستگاه وانت و پیکاپ به تولید رسید که نشان از رُشد ۲۲ درصدی نسبت به ۱۲.۷۹۶ دستگاه وانت و پیکاپ تولید شده در آبان ماه ۱۴۰۱ دارد. مجموع تولید این بخش در هشت ماهه نخست ۱۴۰۲ نیز به ۱۰۶هزار و ۷۳۳ دستگاه رسیده یعنی ۴۳ درصد بیشتر از ۷۴.۸۰۶ وانت و پیکاپ تولید شده در هشت ماهه نخست سال گذشته.

بیشترین سهم از تولید انواع وانت و پیکاپ در کشور، کماکان در اختیار گروه خودروسازی سایپاست به این ترتیب که آبان ماه امسال ۹.۷۰۸ دستگاه از این نوع خودروها در گروه سایپا به تولید رسیده (۸ درصد بیشتر از قبل). مجموع تولید هشت ماهه انواع وانت و پیکاپ در سایپا نیز به ۶۹هزار و ۹۵۲ دستگاه رسیده یعنی ۲۵ درصد بیشتر از ۵۵.۸۷۲ وانت و پیکاپ تولیدی گروه سایپا در هشت ماهه نخست ۱۴۰۱.

در جایگاه دوم، گروه صنعتی ایران خودرو قرار دارد که توانسته تولید ۸۷۹ دستگاه وانت و پیکاپ آبان ۱۴۰۱ را با رُشد ۲۴۴ درصدی تولید ماهانه، به ۳.۰۲۶ دستگاه در آبان ماه ۱۴۰۲ برساند. تولید هشت ماهه این بخش در گروه صنعتی ایران خودرو نیز از ۳.۰۷۴ دستگاه سال ۱۴۰۱ به ۱۴.۶۴۸ دستگاه در سال ۱۴۰۲ رسیده است.

از بازار وانت و پیکاپ، بخش خصوصی نیز کماکان سهم خوبی دارد، مخصوصا وقتی این نکته را مد نظر قرار دهید که برخلاف تولیدات بخش دولتی که عمدتا وانت های حداکثر ۴۰۰ میلیون تومانی را شامل می‌شوند، تولیدات بخش خصوصی عمدتا قیمت نزدیک به ۱.۵ میلیارد تومان و بالاتر دارند. آبان ماه امسال، بخش خصوصی ۲.۹۲۳ دستگاه وانت و پیکاپ تولید کرده که ۱ درصد بیشتر از آبان ۱۴۰۱ بوده، مجموع تولید هشت ماهه نخست ۱۴۰۲ این بخش را به ۲۲هزار و ۱۳۳ دستگاه می‌رساند یعنی ۴۰ درصد بیشتر از ۱۵.۸۶۰ وانت و پیکاپ تولید شده در مدت مشابه ۱۴۰۱.

شرکت تولید کننده تولید ۸ ماهه ۱۴۰۱ تولید ۸ ماهه ۱۴۰۲ درصد تغییر
گروه سایپا ۵۵.۸۷۲ ۶۹.۹۵۲ ۲۵%
گروه ایران خودرو ۳.۰۷۴ ۱۴.۶۴۸ ۳۷۷%
بهمن موتور ۸.۷۹۲ ۱۱.۲۲۵ ۲۸%
کرمان موتور ۵.۰۲۹ ۷.۹۰۷ ۵۷%
ماموت خودرو ۱.۱۹۹ ۲.۷۹۳ ۱۳۳%
ارس خودرو دیزل ۶۸۹ ۱۸۲ ۷۴% –
صنایع خودروسازی یزد ۲۳ ۲۶ ۱۳%
سروش دیزل مبنا ۱۱۹ ۰ ۱۰۰% –
نفیس زرین بینالود ۹ ۰ ۱۰۰% –
تولید کل وانت ۷۴.۸۰۶ ۱۰۶.۷۳۳ ۴۳%

سقوط آزاد تولید ون

آبان ماه امسال بیشترین اُفت تولید خودروسازی کشور در بخش ون رقم خورد، جایی که به گواه آمار، تولید آبان ماه ۱۴۰۲ تنها ۲۶ دستگاه بوده یعنی ۹۵ درصد کمتر از ۴۶۳ دستگاه ون تولید شده در آبان ماه ۱۴۰۱. مجموع تولید هشت ماهه نیز ۲.۲۹۱ دستگاه اعلام شده که البته رُشد ۳ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.

ایران خودرو دیزل اگرچه آمار تولیدش در بخش ون، برای آبان ۱۴۰۲، صفر اعلام شده اما در هشت ماهه نخست امسال ۲.۰۳۹ دستگاه تولید داشته که ۵۹ درصد بیشتر از تولید ۱.۲۸۳ دستگاه ون این شرکت در مدت مشابه سال گذشته است. سروش دیزل مبنا با ۱۴۳ دستگاه و بهمن موتور با ۱۰۹ دستگاه، دیگر شرکت های حاضر در لیست سه نفره تولیدکنندگان ون کشور در سال ۱۴۰۲ می‌باشند.

مینی‌بوس و میدل‌باس

تولید مینی‌بوس و میدل‌باس هم مانند ون، تعریفی ندارد. این بخش، آبان ماه امسال تنها ۴۸ دستگاه تولید داشته که ۵۷ درصد کاهش را نسبت به آمار تولید مینی‌بوس و میدل‌باس کشور در آبان ۱۴۰۱ نشان می‌دهد. مجموع تولید هشت ماهه نیز ۵۸۶ دستگاه اعلام شده که ۱۰ درصد کمتر از آمار تولید ۶۵۲ دستگاه هشت ماهه نخست سال ۱۴۰۱ است. این در حالی است که امسال هشت شرکت فعال در این حوزه، از آمار ۵۸۶ دستگاهی تولید هشت ماهه، سهم داشته‌اند.

شرکت تولید کننده تولید ۸ ماهه ۱۴۰۱ تولید ۸ ماهه ۱۴۰۲ درصد تغییر
بهمن دیزل ۲۷۳ ۳۶۵ ۳۴%
سروش دیزل مبنا ۱۹۹ ۱۶۴ ۱۸% –
پیشرو دیزل آسیا ۵۴ ۲۴ ۵۶% –
سبلان خودرو مایوان ۱ ۱۱ ۱۰۰۰%
آکیادویچ ۱۶ ۲۳ ۴۴%
استانجین خودرو ۱۲ ۸ ۳۳% –
پارسیان موتور مانلی ۷۵ ۵ ۹۳% –
عقاب افشان ۲۷ ۱ ۹۶% –
هوراند خودرو دیزل ۳ ۰ ۱۰۰% –
تولید کل مینی‌بوس و میدل‌باس ۶۵۲ ۵۸۶ ۱۰% –

تولید اتوبوس هم منفی است

آبان ماه امسال در بخش اتوبوس، آمار ۵۷ دستگاهی برای تولید به ثبت رسیده که یک دستگاه کمتر از تولید آبان ۱۴۰۱ است و در مجموع تولید هشت ماهه نیز شاهد این هستیم که تولید انواع اتوبوس در کشور از ۳۹۳ دستگاه مدت مشابه ۱۴۰۱، به ۳۱۱ دستگاه کاهش یافته است.

پیشتازان تولید هشت ماهه در این بخش از صنعت خودروسازی، ایران خودرو دیزل با ۲۹۶ دستگاه، عقاب افشان با ۱۶۱ دستگاه و ستاره نیک آریا (اسنا) با ۱۰۰ دستگاه هستند. نام چهار شرکت آکیادویچ، شهاب خودرو، پیشرو دیزل آسیا و استانجین خودرو نیز در آمارنامه تولید اتوبوس دیده می‌شود که البته این چهار شرکت، روی هم رفته ۵۰ دستگاه اتوبوس در هشت ماهه نخست ۱۴۰۲ به تولید رسانده اند.

شرکت تولید کننده تولید ۸ ماهه ۱۴۰۱ تولید ۸ ماهه ۱۴۰۲ درصد تغییر
ایران خودرو دیزل ۴۴۰ ۲۹۶ ۳۳% –
عقاب افشان ۱۳۹ ۱۶۱ ۱۶%
شتاره نیک آریا (اسنا) ۳۶ ۱۰۰ ۱۷۸%
آکیادویچ ۱۶ ۲۳ ۴۴%
شهاب خودرو ۱۸۳ ۱۱ ۹۴% –
پیشرو دیزل آسیا ۷ ۸ ۱۴%
استانجین خودرو ۱۲ ۸ ۳۳% –
تولید کل اتوبوس ۸۳۳ ۶۰۷ ۲۷% –

آبان سرد باری ها

و آمار ۳.۰۵۲ دستگاهی، حاکی از افت ۱۳ درصدی تولید ماه آبان این بخش نسبت به ۳.۵۲۳ دستگاهی است که در مدت مشابه ۱۴۰۱ به تولید رسید. برای هشت ماه نخست ۱۴۰۲ اما مجموع تولید در بخش کامیونت، کامیون و کشنده به ۲۴.۷۶۳ دستگاه رسیده که ۲۶ درصد رُشد تولید را نسبت به آمار هشت ماهه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد.

پیشتازان تولید انواع کامیونت، کامیون و کشنده در هشت ماهه نسخت امسال، به ترتیب ایران خودرو دیزل با ۷.۱۸۵ دستگاه، بهمن دیزل با ۳.۷۰۲ دستگاه، آریا اورست ماشین با ۲.۶۴۵ دستگاه، آرین دیزل به ۲.۲۳۶ دستگاه و دیما دیزل با ۱.۸۷۵ دستگاه می‌باشند که غیر از ایران خودرو دیزل، همگی در این مُدت، رُشد تولید به نسبت مدت مشابه سال گذشته داشته‌اند. در ایران خودرو دیزل اما تولید هشت ماهه با ۱۱ درصد کاهش نسبت به هشت ماهه نخست ۱۴۰۱ همراه بوده.

شرکت تولید کننده تولید ۸ ماهه ۱۴۰۱ تولید ۸ ماهه ۱۴۰۲ درصد تغییر
ایران خودرو دیزل ۸.۰۵۶ ۷.۱۸۵ ۱۱% –
بهمن دیزل ۲.۸۶۰ ۳.۷۰۲ ۲۹%
آرین دیزل ۱.۲۱۹ ۲.۲۳۶ ۸۳%
دیما دیزل ۱.۰۱۰ ۱.۸۷۵ ۸۶%
سایپا دیزل ۱.۱۴۰ ۱.۴۷۲ ۲۹%
آریا اورست ماشین ۱.۰۳۹ ۲.۶۴۵ ۱۵۵%
ارس خودرو دیزل ۲۲۲ ۹۷۶  ۴۰%
سروش دیزل مبنا ۸۳۴ ۷۷۱ ۸% –
شایان دیزل صنعت پارس ۸۶۲ ۷۱۴ ۱۷% –
مجتمع صنعتی پیلسان ۶۲۶ ۸۴۰ ۳۴%
سیبا موتور ۷۲۹ ۸۶۱ ۱۸%
آریا دیزل موتور ۴۱۷ ۴۸۲ ۱۶%
کاسپین خودرو فرهنگ ۴۸ ۲۰۰ ۳۱۷%
خودروهای دیزلی آذربایجان ۲۴ ۱۹۷ ۷۲۱%
ویرا دیزل ۰ ۱۵۶ ۱۰۰%
کاریزان دیزل کاوه ۹۹ ۲۰۰ ۱۰۲%
تیراژ دیزل ۵۰ ۱۱۹ ۱۳۸%
رخش خودرو دیزل ۶۳ ۸۲ ۳۰%
کاریزان خودرو قزوین ۳۵ ۴۰ ۱۴%
آذر اتصال ۵ ۱۰ ۱۰۰%
کاریزان خودرو کاوه ۱۲۷ ۰ ۱۰۰% –
خودروسازی مایان ۱۴۰ ۰ ۱۰۰% –
شهاب خودرو ۱۸۳ ۱۱ ۹۴% –
تولید کل کامیونت، کامیون و کشنده ۱۹.۶۰۶ ۲۴.۷۶۳ ۲۶%

آمار تجمیعی تولید انواع خودرو

با جمع این موارد، مجموع تولید هشت ماهه نخست انواع خودرو در کشورمان، به ۸۸۲ هزار و ۴۷۱ دستگاه می‌رسد که ۱۸ درصد بیشتر از ۷۴۹هزار و ۱۵۷ دستگاه تولید شده در مدت مشابه سال گذشته می‌باشد. گفتنی است برای آبان ماه امسال، مجموع تولید انواع خودرو در کشور شامل سواری، وانت، ون، مینی‌بوس و میدل‌باس، اتوبوس و کامیونت، کامیون و کشنده، ۱۱۹.۹۰۴ دستگاه اعلام شده که در مقایسه با ۱۲۲.۵۳۸ دستگاه آبان ۱۴۰۱، حاکی از کاهش ۲ درصدی تولید است.

انتهای پیام

source

توسط