به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی کارگزاران سازندگی ایران، نخستین جلسه شورای مرکزی جدید حزب روز پنجشنبه نهم برگزار شد.

در ابتدای جلسه، محمد عطریانفر و ناعمه علینژاد در جایگاه هیئت‌رئیسه سنی شورای مرکزی قرار گرفتند.

در ادامه، انتخاب هیئت رئیسه شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران در دستور کار قرار گرفت و پس از رای‌گیری و شمارش آرا، محسن هاشمی به عنوان رئیس، فاطمه سعیدی و علی جمالی به ترتیب به عنوان نواب رئیس اول و دوم و حامد منتظری و طیبه اصفهانی به ترتیب به عنوان منشی‌های اول و دوم هیئت رئیسه انتخاب شدند.

همچنین با رای اکثریت مطلق آرا، سیدحسین مرعشی برای یک دوره دیگر به دبیرکلی حزب کارگزاران سازندگی ایران انتخاب شد.

 انتهای پیام/

source

توسط