مدت زمان دوری سردار از میادین مشخص شد.

به گزارش طرفداری، اسکای اسپورتس مدعی شد سردار آزمون به دلیل مصدومیت در دیدار شب گذشته حدودا 20 روز از میادین به دور خواهد بود.

بنابراین مشکل سردار آزمون چندان جدی نیست و می تواند ایران را در جام ملتهای آسیا همراهی کند. 
 

source

توسط