بر اساس اعلام فیفا، فهرست نهایی لیست داوران بین‌المللی فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی آقایان و بانوان ایران در سال ۲۰۲۴ به شرح زیر است:

داوران فوتبال آقایان:

موعود بنیادیفرد

پیام حیدری

بیژن حیدری

حسن اکرمی

سید وحید کاظمی

امیر عرب براقی

مرتضی منصوریان

داوران فوتبال بانوان:

مهسا قربانی

مهناز ذکایی

سلطنت نوروزی

کمک داوران فوتبال آقایان:

سعید قاسمی

علیرضا ایلدروم

فرهاد مروجی

حسن ظهیری

امیرمحمد داودزاده

فرهاد فرهادپور

علیرضا مرادی

علی احمدی

محمدعلی پورمتقی المانی

کمک داوران فوتبال بانوان:

بهاره سیفی نهاوندی

آتنا لشنی

ریحانه شیرازی

داوران فوتسال آقایان:

ابراهیم مهرابی افشار

علی حفیظی

علی احمدی

محمدجواد احتشام

داوران فوتسال بانوان:

گلاره ناظمی دیلمانی

زری فتحی

زهرا رحیمی

داوران فوتبال ساحلی:

ابراهیم اکبرپور

ابراهیم کرد

حسام عرب

محمدحسین مردانی

source

توسط