Wp Header Logo 32.png

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، متوسط درصد داخلی سازی خودروهای داخلی در شرکت ایران خودرو ۸۷ درصد می باشد و متوسط درصد داخلی سازی خودروهای مونتاژی این خودروساز داخلی در سال ۱۴۰۲ نیز افزون بر ۲۳ درصد است.

خودرو رانا با ۹۶ درصد ساخت داخل دارای بیشترین داخلی سازی می باشد و هایما ۸S با ۲۰ درصد، کمترین داخلی سازی را در بین خودروهای ایران خودرو به خود اختصاص داده است.

بیشترین مبلغ ارزبری در بین خودروهای ایران خودرو با ۱۹ هزار و ۲۲۸ دلار متعلق به خودرو هایما ۷X می باشد و کمترین مبلغ ارزبری برای سال ۱۴۰۲ نیز با ۲۲۵۰ دلار در اختیار پژو پارس است.

میزان داخلی سازی و ارزبری خودروهای ایران خودرو در سال ۱۴۰۲ به شرح جدول زیر می باشد:

میزان داخلی سازی و ارزبری خودروهای ایران خودرو

source

توسط

admin