Wp Header Logo 234.png

اخذ آخرین دفاع از متهمان پرونده رمز ارز جعلی معروف به کینگ مانی


دادگاه علنی رسیدگی به پرونده رمز ارز جعلی معروف به کینگ مانی در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان تهران برگزار و آخرین دفاعیات از متهمان اخذ شد.به گزارش تجارت‌نیوز، دادگاه علنی پرونده رمز ارز جعلی معروف به کینگ مانی در محل شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان تهران برگزار شد.

در دهمین جلسه رسیدگی به این پرونده قضایی، آخرین دفاع از متهمان اخذ و دفاعیات وکیل شرکت بادران گستران در مورد یکی از متهمان پرونده استماع شد.

وفق قانون پس از اخذ آخرین دفاع از متهمان و چنانچه تحقیق دیگری در این پرونده لازم نباشد، هیئت قضایی تصمیم نهایی خود را اتخاذ می‌کنند. 

حسب کیفر خواست شرکت مذکور با سایر شرکا در ارتکاب جرم مشارکت داشته است.

 

منبع :


فارس


source

ecokhabari

توسط ecokhabari