Wp Header Logo 32.png

به گزارش تجارت‌نیوز، حمیدرضا پهلوی، آخرین فرزند رضا شاه بود که به علت رفتار‌های پرحاشیه و اعتیاد از شاهزادگی خلع شد و پس از انقلاب نیز در ایران باقی ماند. او پس از انقلاب در اوین زندانی و چندسالی در آنجا باقی ماند. پس از انقلاب رفتار تندی با او نشد و به علت جدایی از خانواده سلطنتی از اعدام نجات یافت. حمیدرضا پهلوی در سال ۱۳۷۱ درگذشت.

برادر شاه

مادرش، عصمت‌الملوک دولتشاهی که عزیزترین زن رضا شاه بود حکایت کرده است که پسرش حمیدرضا «اصولا علاقه ای به تحصیل نداشت و به هر مدرسه ای که او را می فرستادند، درس نمی خواند».

حمیدرضا و مادرش بعد از انقلاب ایران را ترک نکردند و به زندگی عادی خود ادامه دادند. حمیدرضا مدتی را به دلیل جرائم مربوط به مواد مخدر در اوین گذراند و بعد هم آزاد شد.

 این تصویر متعلق به حضور او در زندان اوین به تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۶۵ است.

 


source

ecokhabari

توسط ecokhabari