Wp Header Logo 255.png

با آغاز به کار دوازدهمین نمایشگاه خودرو کرمان، این نمایشگاه ۱۷ تا ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۲ در محل دائمی نمایشگاه های جنوب شرق برپا خواهد بود.
source

توسط

admin