Wp Header Logo 23.png

حسین میرافضلی گفت: در ۱۰ سال آینده، آب را تجزیه می‌کنند، اکسیژن آن در بخش‌های مختلف مصرف می‌کنند. هیدروژن نیز در بخش سوخت و صنعت پتروشیمی استفاده می‌شود.

source

ecokhabari

توسط ecokhabari