Wp Header Logo 95.png

«تجارت‌نیوز» گزارش می‌دهد:


لینک کوتاه کپی شد
بنا بر داده‌های مرکز آمار ایران، سال گذشته، حدود یک میلیون و ۱۸ هزار مورد سرقت ثبت رسمی شد. این میزان سرقت نسبت به سال ۱۳۹۱ بیش از ۸۶ درصد افزایش داشته است.


به گزارش تجارت‌نیوز، آمار سرقت در کشور طی سال‌های اخیر روند افزایشی را در پیش گرفت. برخی از جامعه‌شناسان می‌گویند میان آسیب‌های اجتماعی و وضعیت اقتصادی رابطه معناداری برقرار است.

بنا بر داده‌های مرکز آمار ایران، سال گذشته، حدود یک میلیون و 18 هزار مورد سرقت ثبت رسمی شد. این میزان سرقت نسبت به سال 91، بیش از 86 درصد افزایش داشت. سرقت از اماکن خصوصی در سال گذشته نسبت به سال 91 نیز بیش از 409 درصد افزایش یافت.

 سرقت از اماکن دولتی هم در سال‌های اخیر روند افزایشی طی کرد.این نوع سرقت در سال گذشته نسبت به سال 91 حدود 279 درصد افزایش پیدا کرد. در همین بازه زمانی سرقت از منازل، 86 درصد و سرقت از مغازه 73 درصد افزایش داشت.

 

source

ecokhabari

توسط ecokhabari