Wp Header Logo 183.png

با دستور بانک مرکزی عراق

بانک ملی ایران فعالیت خود را در عراق آغاز کرد


بانک ملی ایران با دستور بانک مرکزی عراق، مجددا فعالیت خود را در این کشور آغاز کرد.به گزارش تجارت‌نیوز،  بانک مرکزی عراق در نامه‌ای اعلام کرد که با توجه به تعهدات دوجانبه، تعلیق مجوز فعالیت شعبه بانک ملی ایران در این کشور را متوقف کرد تا فعالیت بانک ملی در این کشور از سر گرفته شود.

در متن این نامه آمده است: بر اساس تصمیم اتخاذ شده توسط شورای اداری بانک مرکزی عراق به شماره ۴۷ در سال ۲۰۲۴ در یک هزار و ششصت و پنجاهمین جلسه بانک که در تاریخ سوم مارس ۲۰۲۴ برگزار شد(یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲)، توافق شد که لغو مجوز شعبه بانک ملی ایران در عراق با توجه به وجود تعهدات متقابل نسبت به شعبه بانک شما در عراق تعلیق شود.

این نامه به تاریخ پنجم مارس ۲۰۲۳ (۱۵ اسفند ۱۴۰۲) به امضای زینب هشام قاسم، معاون مدیرکل بانک مرکزی عراق رسیده است.

بانک مرکزی

منبع :


ایرنا


source

ecokhabari

توسط ecokhabari