Wp Header Logo 314.png

عرضه بلوک یک درصدی پتروشیمی پردیس در بازار اول بورس


یک درصد از سهام شرکت پتروشیمی پردیس به صورت یکجا و نقد از طریق بازار اول بورس اوراق بهادار تهران عرضه خواهد شد.به گزارش تجارت‌نیوز، تعداد 60,576,410 سهم معادل یک درصد از سهام پترشیمی پردیس متعلق به شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران روز سه شنبه مورخ 1403.01.07 به صورت یک جا و نقد از طریق بازار اول بورس اوراق بهادار عرضه خواهد شد.

قیمت پایه 192,260 ریال تعیین گردیده، به شرط اینکه قیمت پایانی روز قبل از عرضه مساوری یا کمتر از مبلغ 160,210  ریال باشد؛ در غیر این صورت قیمت پایه پیشنهادی به میزان 20 درصد بالاتر از قیمت پایانی روز قبل از عرضه در سامانه معاملاتی می باشد.

منبع :


بورس 24


source

ecokhabari

توسط ecokhabari