Wp Header Logo 387.png

ثبت اطلاعات تمامی دستگاه‌های کارت‌خوان در سامانه مودیان


معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: تمامی اطلاعات دستگاه های کارت خوان در سامانه مودیان و در اظهار نامه‌ مالیاتی ثبت می‌شود.به گزارش تجارت‌نیوز، بزرگری، معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: تمامی اطلاعات اظهارنامه براساس اطلاعات سامانه مودیان درج می‌شود و از سوی دیگر طبق تبصره ۲ ماده ۱۴ تمامی  صورت حساب دستگاه های کارت خوان در اظهار نامه ها درج می شود.

وی افزود: ممکن است در برخی از موارد شغلی  اعلام شد که مبالغ و یا کالایی برگشت خورده است که اطلاعات آن هنوز ثبت نشده که در این بخش از جمع جبر منفی اظهار نامه استفاده می شود.

 بزرگری افزود: برخی  از مودیان نگران هستند که دوباره شماری نشود این تمهید صورت گرفته که ۲شماری صورت نگیرد.

او بیان کرد: در برخی از مشاغل خاص مانند نمایشگاه‌های اتومبیل و دفاتر پیشخوان دستگاه های کارت خوانی وجود دارد که برای درآمدهای  مالیاتی  نیست و در این بخش مودیان می‌توانند در اظهارنامه ها درج کنند که در این بخش  سازمان امور مالیاتی از  قبل پیش بینی آن را  انجام داده بود‌.

منبع :


باشگاه خبرنگاران جوان


source

ecokhabari

توسط ecokhabari