Wp Header Logo 449.png

به گزارش پرشین خودرو، براساس اطلاعات رسیده به ایران‌ خودرو، امکان تولید خودرو پژو پارس در بهار سال آینده فراهم شده و بر همین اساس، به زودی متقاضیان ثبت نام کننده در سامانه یکپارچه براساس اولویت‌های اعلامی این سامانه فراخوان شده و ثبت نام از آنان انجام خواهد شد.

بر همین مبنا، با مساعدت به عمل آمده، ایران خودرو قطعات لازم برای تولید این خودرو را سفارش‌گذاری کرده است و نسبت به ادامه تولید با تمام ظرفیت ممکن خطوط اقدام خواهد کرد.

source

توسط

admin