Wp Header Logo 470.png

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، اعضای شورای رقابت با اکثریت آراء حاضران، رأی نهایی در خصوص طرح تبدیل خودروهای ثبت نامی از سوی خودروسازان داخلی و مونتاژکاران در سامانه یکپارچه را صادر و اعلام کرد: « شکایت متقاضیان در زمینه تغییر خودرو غیر قابل رسیدگی است.»

به دنبال شکایت و اعتراض برخی متقاضیان در خصوص اجبار در تغییر مدل خودروهای ثبت نامی در سامانه یکپارچه از سوی خودروسازان، شورای رقابت در جلسه ای به بررسی این موضوع پرداخت و با اعلام رأی نهایی در این خصوص اعلام کرد: « با توجه به اینکه پس از ثبت نام متقاضیان خرید خودرو در سامانه یکپارچه و تعیین مدل خودرو درخواستی از سوی مشتری، شرکت های خودروسازی با ارسال پیامکی از مشتری می خواهند نسبت به انعقاد قرارداد در خصوص خودرویی متفاوت اقدام کنند، لذا ثبت نام در سامانه  یکپارچه تعهدی برای خودروسازان ایجاد نمی کند و این نکته در اعلامیه های ثبت نام در سامانه یکپارچه نیز درج شده است.»

در ادامه رای صادره از سوی شورای رقابت آمده است: لذا اعضای شورای رقابت با اکثریت آرای حاضرین تصویب کردند که شکایت مربوط به ثبت نام و مراحل بعدی در سامانه یکپارچه در شورای رقابت غیر قابل رسیدگی است.

اما بخشی دیگر از شکایات مربوط به افرادی است که اعلام کردند که  پس از انعقاد قرارداد، برخی شرکت های خودروساز اعلام کردند که مشتری خودروی دیگری غیر از خودروی ثبت نامی تحویل بگیرد در حالی که طبق اعلام شرکت های خودروساز هیچ گونه اجباری در تغییر مدل خودرو نبوده و این موضوع صرفا در قالب یک پیشنهاد به مشتری ارائه شده و خودروهایی که مشتری رضایت به تغییر داده است نیز در متمم قرارداد امضا شده اعم از فیزیکی یا الکترونیکی اعمال شده است.

لذا شورای رقابت با اکثریت آرا حاضران در جلسه تصویب کرد در مواردی که شاکی قراردادی را امضا کرده و رضایت داده و سپس به شورا شکایت کرده است قابلیت رسیدگی در شورای رقابت را ندارد.

source

توسط

admin