Wp Header Logo 588.png

علی آبادی: آفریقا اقیانوس فرصت‌هاست


آفریقا اقیانوس فرصت هاست،اگر از این فرصت ها غفلت کنیم بزرگترین اشتباه تاریخ رخ داده است.به گزارش تجارت‌نیوز، عباس علی‌آبادی، وزیر صمت درباره تجارت اقتصادی با آفریقا عنوان کرد: آفریقا اقیانوس فرصت هاست، اگر از این فرصت ها غفلت کنیم بزرگترین اشتباه تاریخ رخ داده است.

وی افزود: مهمترین این فرصت ها،توسعه نیافتگی کامل آفریقاست. ما برنامه‌ریزی کردیم که در این اجلاس به صورت رودررو صنعتگران،تجار و بازرگانان را در مقابل هم قرار دهیم و شناختشان از هم را بیشتر کنیم.

علی‌آبادی اظهار کرد: گام اول در حقیقت شناخت بیشتر طرفین از یک دیگر است.

 


source

ecokhabari

توسط ecokhabari