Wp Header Logo 607.png

به گزارش تجارت‌نیوز، مهرداد، سر دسته باند دختران «چتربت» به دخترانی که در اینستاگرام ویدئوهای رقص خود را پخش می‌کردند پیغام می‌داد و با آنان طرح دوستی می‌ریخت. پس از این کار، به بهانه پول، غزاله همدست مهرداد دختران را به ترکیه می‌برد و در خانه‌های امن و مختلط با سایر مردان وارد رابطه می‌شدند.

در ترکیه به دختران تجاوز می‌شد و آنها مجبور می‌شدند در شبکه‌های فساد و فحشا ترکیه مشغول به ترکیه و درآمدزایی برای مهرداد و غزاله شوند.


source

ecokhabari

توسط ecokhabari