Wp Header Logo 637.png

معافیت کسبه از اظهارنامه مالیاتی تا سقف ۱۸میلیارد تومان فروش


رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: کسبه تا سقف ۱۸ میلیارد تومان فروش، از ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف شدند.به گزارش تجارت‌نیوز، صاحبان مشاغلی که مجموع فروش خالص کالا و ارائه خدمات آن‌ها در سال 1402 کمتر از 18 میلیارد تومان بوده، می توانند از تسهیلات تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم استفاده کنند.

محمد هادی سبحانیان اعلام کرد: در اجرای  قانون بودجه سال 1403 کل کشور به منظور تکریم مودیان و اجرای عدالت مالیاتی، تمامی صاحبان مشاغلی که مجموع فروش خالص کالا و ارائه خدمات آن ها در سال 1402 حداکثر صد و پنجاه برابر معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم یعنی مبلغ 18 میلیارد تومان بوده و فرم مالیات مقطوع برای آن‌ها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری می ‌شود، مشمول مقررات این تسهیلات می باشند.

گفتنی است صاحبان مشاغلی که از تبصره ماده  100 قانون مالیات ها استفاده می کنند، از مزایای عدم مراجعه به ادارات و قرار گرفتن در فرایند طولانی تشخیص و رسیدگی،عدم نیاز به نگهداری اسناد و مدارک و دفاتر، امکان تقسیط مالیات در بازه های زمانی بیشتر و عدم نیاز به تکمیل جداول درآمد و هزینه (اظهارنامه) برخوردار می شوند.

منبع :


تسنیم


source

ecokhabari

توسط ecokhabari