Wp Header Logo 107.png

خبر خوب برای بازنشستگان: فراهم شدن ۴۴۰ میلیارد تومان برای متناسب‌سازی حقوق‌ها


۴۴۰ میلیارد تومان منابع برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان فراهم شد.به گزارش تجارت‌نیوز، در فروردین ماه امسال از محل یک درصد افزایش مالیات ارزش افزوده از ۹ درصد به ۱۰ درصد حدود ۴۴۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی جدید ایجاد شده است.

این تغییرات بر اساس حکم مندرج در بند ر تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ اعمال شده است.

این درآمد طبق حکم قانون بودجه صرف متناسب سازی حقوق بازنشستگان خواهد شد. این برای نخستین بار است که از سازوکار مالیات ارزش افزوده برای پوشش افزایش هزینه های مرتبط با حقوق بازشستگان استفاده شده است.

 

منبع :


تسنیم


source

ecokhabari

توسط ecokhabari