Wp Header Logo 266.png

افشا شد؛ دو ماه است آبیاری درختان حصار پارک لاله متوقف شده


دو ماه است که آبیاری درختان انجیر پارک لاله متوقف شده تا زمینه خشک شدن آنها فراهم شود. درختان این پارک در حصارکشی شهرداری نیز قرار دارند.به گزارش تجارت‌نیوز، محمد درویش فعال محیط زیستی در صفحه خود نوشت:

حدود بیش از دو ماه است که روند آبیاری قطعه سه هزارمتری محصور در پارک لاله که برخوردار از گونه‌های ارزشمند و اندمیکی چون انجیلی است، متوقف شده تا با خشک‌شدن درختان، هزینه های اجتماعی ساخت و ساز و تغییرکاربری پارک لاله کاهش یابد!

 واقعاً با پدیده عجیبی روبرو هستیم که از یک سو با نهایت قلدری و تفرعن به انتقادهای فزاینده از خویش بی‌اعتنا بوده و می‌کوشد تا کار خود را پیش ببرد و از سوی دیگر، خود را حامی درخت و فضای سبز معرفی کرده و در و دیوار شهر را از بنرهای زنده‌باد درخت پر کرده است!


source

ecokhabari

توسط ecokhabari